Hakkýmýzda Ürünlerimiz Hizmetlerimiz Referanslarýmýz Ýletiþim
 

ARTEK ARITMA SİSTEMLERİ

 

Su Arıtma Grupları

Su arıtma sistemleri çok değişik alanlarda istenilen su özelliklerini sağlamak amacıyla kurulurlar Bu sistemlerin en çok kullanıldığı alanlar; içme ve kullanma suları, kazan ve güç istasyonları, soğutma suları ve hertürlü endüstriyel proses sularıdır.

Dozaj Pompaları

Sudaki hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi için en yaygın kullanılan metodlardan birisi klorlama yöntemidir.

Klorlamanın başlıca etkisi, mikro organizmaların hücre duvarlarının tahribi, hücre zarının geçirgenliğinin bozulması, protoplazmasının yapısının değiştirilmesi ve enzim inhibasyonu şeklinde olmaktadır.

Tezgahaltı RO (Reverse Osmosis)

Osmotik basınç ile doğal olarak gelişen bu olaya, bir karşı basınç uygulanarak, doğal osmos olayı tersine döndürülür ve böylece işlem ters osmos (Reverse Osmosis) adını alır. Özel olarak içme suyu için hazırlanmış bu sistemlerde su tortu filtrelerinden ve aktif karbon filtreden geçerek membrana girer.

Membrandan sonra su post karbon filtreden geçerek yeterli saflıkta içilebilir duruma gelir ve bir dağ kaynağındaki kadar saf hal alır.

Neden Sağlıklı?

Eğer hala hazır suların bir çözüm olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Sağlıklı mı ? Temiz mi ? Güvenli mi ? Ekonomik mi ? Kaynak suların konulduğu damacanaların 65 kullanım sonrası atılması gerektiğini biliyor musunuz ?

UV Cihazları

Ultraviyole ışınları bu cihazlarda; 2500-2600 Angstrom dalga boyunda civa buharı bulunan lambalar vasıtasıyla, yapay olarak üretilirler. Bakteriler, virüsler, sporlar, yosun, mantar, küf vs. gibi tüm zararlı mikro organizmaların üzerindeki etkisi % 99,99 oranındadır.

Ultraviyole cihazlar; genellikle bir kap, lamba, koruyucu cam kılıf ve bir kontrol panelinden oluşurlar. Temiz ve yan etkisi olmayan bir dezenfekte yöntemi olmakla birlikte kalıcı etkisi olmadığından, UV den çıkan suyun depolanması yavsiye edilmez.

Membranlar

RO (Reverse Osmosis) sistemlerde kullanılan membranlar asimetrik yoğunluklu polimer filmlerdir. En bilinen ve kullanılan tipi spiral sarımlı membranlardır. RO membranların tutma kapasiteleri 5 Angstrom'dur. Membrandan geçen su adeta saf sudur.

Membranların kullanımı sırasında verimi ve ömrü etkileyen pek çok faktör vardır. Giriş suyu parametreleri, organik ve inorganik bütün kirleticiler, sıcaklık, basınç, pH, iyon konsantrasyonui, hidroliz, oksidasyon, gaz ambolisi vs.

Membranların filtre dokusu izerinde biriken atıklar arıtılmış suyla membranın periyodik olarak ters yıkanmasıyla ve kimyasal temizleme süreçleriyle filtreden sökülür.

Otomatik Valfler

Otomatik valfler sürekli gelişen teknolojisi ve yükselen kalitesi ile Türkiye 'de olduğu gibi dünyada da kabul görmektedir. Dayanıklı ve korozyona uğramayan NORLY plastikten üretilen valfler basit ama işlevselliği yüksek tasarımı ile güvenilirliği ve performansı garanti eder.

En ekonomik ihtiyaca bağlı kontrollerden en sofistike ve tam programlanabilir profesyonel ürünlere kadar geniş bir yelpazeye sahip elektronik kontrol opsiyonları sunabilmektedir.

Endüstriyel RO (Reverse Osmosis) Cihazları

Suyun, yüksek basınç uygulanarak yarı geçirgen bir membran üzerinden geçirilip bünyesindeki çözünmüş tuzlardan, metal iyonlarından ve mikro organizmalardan fiziki olarak arındırılmasını sağlayan sistemdir.

Endüstriyel cihazlar, evsel RO (Reverse Osmosis) cihazlarından farklı olarak otomatik süpürme ve yıkama özellikleri ile tasarlanır. Tam otomatik olanlar da çıkış suyu kalite kontrolü yapabilir. Çıkış suyu kalitesi, seçilen membran tipine göre, giriş suyu iletkenliğini istenilen iletkenlik seviyesine düşünülebilir.

Su Analiz Kitleri

Firmamız labratuarında su ile ilgili pek çok parametreye labratuar şartlarında bakılabildiği gibi çeşitli kitlerin temini ile bulunduğunuz ortamda da anlık ölçümler yapabilirsiniz. İçme, kullanma veya proses suyu ölçümleriniz çeşitli metodlarda ve parametrelerde ölçüm yapan çeşitli kitler mevcuttur. ( Sertlik, Alkalinite, Klor, Demir, Nitrit, Amonyum, pH gibi. )

Tortu Filtreleri

Suyun içinde varolan gözle görülen veya görülmeyen partiküllerin filtre edilmesi işi su arıtımın öğesidir.

Arıtım için çok katmanlı quartz mineralleri kullanılabileceği gibi elek vazifesi gören filtreler veya santfirüj yöntemi ile filtreleyen seperatör filtreler de kullanılır. Suyu 10 mikrona kadar süzebilirler. Ayrıca bu filtrelerin içine özel mineraller eklenerek sudaki demiri de filtrelemek mümkündür.

Compackt Modeller

İhtiyaca göre çeşitli arıtma gruplarının biraraya getirilip, belli bir programlama ile çalıştırılan sistemlerdir. Genellikle bir platform üzerinde yer alırlar.

Birkaç arıtma cihazı veya gerektiğinde tüm cihazlar; dozajlama, tortu, aktif karbon filtresi, yumuşatma, RO ve UV cihazları vs. bir araya getirilerek birbiri ile uyumlu şekilde çalışmaları sağlanır.

Yumuşatma Cihazları

Suyun yumuşaması demek sertliğinin giderilmesi veya sertliğe sebep olan iyonların alınması demektir. Yumuşatma işlemi sudaki sertliği oluşturan calsium ve magnezyum iyonlarının, katyonik reçineden geçerken reçinede yüklü sodyum iyonları ile yer değiştirmesi olayıdır.

Reçinede biriken Calsium ve magnezyum, cihaz kapasitesine ve ihtiyaca bağlı olan periyotta tuzlu su ile kendini yıkayarak yeniden kireç tutma kapasitesine kavuşur. Reçine ömrü ve performans açısından, suyun yumuşatma cihazına girmeden önce; varsa tortusunun ve klorunun alınması gerekir.

 
                   
        

 

           Her hakkı Artek Arıtma Sistemlerine aittir. ©2016